Nog geen lid?
Maak hier een account !
 
 

Nieuws  

30/10/2019

A-first is opnieuw als dienstverlener voor de dienst Opleiding bij de KMO-portefeuille geregistreerd. [...]


25/10/2019

Nieuwe brand- en evacuatiesimulator bij A-first [...]


2/06/2017

Codex over het welzijn op het werk [...]


... PLUS DE NEWS

Opleidingstabel en samenvatting van Codex over het welzijn op het werk Boek III: ARBEIDSPLAATSEN - Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen


  Type opleidingen
  Vaardigheden       Alle sectoren     Industriële sector
   Beheer brandbestrijdings-
dienst
    Eerste interventieploegleider      Tweede
interventieploegleider
 
  Interventie bij brand          Eerste interventieploegleden

Eerste interventieploegleden
in scholen


Eerste interventieploegleden
in de zorgsector
        In een bedrijf met beperkte
risico’s kunnen de items
interventie en evacuatie
in een enkele opleiding
worden gegeven
In onze installatie 
     Eerste interventieploegleden
in industriële sector
 
  Evacuatie van de aanwezigen     Evacuation steward     Evacuation steward

 

Codex over het welzijn op het werk Boek III: ARBEIDSPLAATSEN - Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

 

BIJLAGE III. 3-1

Vaardigheden en opleidingen van de leden van de brandbestrijdingsdienst

1) Beheer van de brandbestrijdingsdienst
Bekwaam zijn om:
 • - de interventieploegen te organiseren;
 • - mee te werken aan de uitvoering van de risicoanalyse.

2) Interventie bij brand
A. Vaardigheden
Bekwaam zijn om:
 • het belang en de beperkingen van zijn opdracht te identificeren en te herkennen;
 • de aard van het vuur te begrijpen en de wijze van voortplanting ervan;
 • de gevaren verbonden aan een brand te identificeren;
 • het nut van de brandprocedures te begrijpen;
 • de beschermingsmiddelen tegen brand te identificeren en correct te gebruiken;
 • in geval van waarschuwing en in geval van alarm correct te reageren;
 • op een veilige wijze elk begin van brand te bestrijden;
 • situaties die een brandrisico kunnen creëren te herkennen en te signaleren.

3) Evacuatie van de aanwezigen
A. Vaardigheden
Bekwaam zijn om:
 • het belang en de beperkingen van zijn rol te identificeren en te herkennen;
 • de gevaren verbonden aan een brand te identificeren;
 • de verschillende situaties te identificeren die leiden tot evacuatie;
 • de verschillende evacuatietechnieken op te sommen en uit te leggen en ze weten toe te passen in het bedrijf;
 • situaties die de evacuatie van personen kunnen hinderen te herkennen en te signaleren;
 • de evacuatiewegen te identificeren;
 • in geval van alarm correct te reageren;
 • een evacuatie snel en efficiënt uit te voeren.

Opleiding


Verantwoordelijke ; ploegleider 3 dagen,
Interventieploeglid een dag

De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere, praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario’s.
Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd.

Steward evacuatie 1 dag

De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie.
Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd.

A-First in samenwerking met Vidyas & ESM helpen u voor de realisatie van :

 • Evacuatieplan- verkeersplan- evacuatieplan
 • Package Audit + Pictogrammie + vloermarkering+ Evacuatie- en circulatieplan
• aankoop en plaatsing picto’s Sinalux®,
• vloersignalisatie
• evacuatieplan
• interventieplan